Literatura ke kognitivní lingvistice

Pro přehlednost jsem seznam literatury uspořádal do dvou částí. V první jsou díla, která lze řadit do kognitivní lingvistiky v užším smyslu, nebo ta, která jsou s ní velmi úzce spjata, a v druhé všechny další práce, na které jsem v textu odkazoval. V textu jsou odkazy rozlišeny sufixem a nebo b u roku vydání.

Seznam Lakoffových prací obsahuje pouze výběr z jeho publikační činnosti od roku 1980. V odborných časopisech a sbornících se pod jeho jménem za tu dobu objevila celá řada článků, z nichž jsou zde zmíněny jen ty relevantní pro přehled vývoje jeho myšlení a rozsahu oboru. Mnoho z nich navíc posloužilo jako základ k jeho monografiím, které jsou zde samozřejmě zmíněny všechny.