O kognitivní lingvistice

Tato sekce je založena na doslovu ke knize Oheň, ženy a nebezpečné věci dokončeném v listopadu 2005. (Prosím používejte vytištěnou verzi pro citace, protože tyto stránky vychází z verze před posledními korekturami.

Postupem času se tato sekce bude rozšiřovat o novinky z oboru. Poznámky, připomínky i polemiky k jednotlivým sekcím jsou vítány. Obecnější diskuzi je možné vést na jednom z diskuzních fór.