Obsah knihy

Kniha I: Myšlení: Více než stroj

Část I: Kategorie a kognitivní modely

1. Význam kategorizace

2. Od Wittgensteina k Roschové

3. Prototypové jevy v jazyce

4. Idealizované kognitivní modely

5. Metonymické modely

6. Radiální kategorie

7. Rysy, stereotypy a defaulty

8. Více o kognitivních modelech

9. Obhájci klasického přístupu

10. Shrnutí

Část II: Filozofické implikace

1. Objektivistické paradigma

2. Co je špatného na objektivistické metarfyzice

3. Co je špatného na objektivistickém pojetí kognitivního systému

4. Formalistický podnik

5. Putnamův teorém

6. Nový realismus

7. Kognitivní sémantika

8. Whorf a relativismus

9. Paradigma: myšlení jako stroj

10. Matematika jako kognitivní činnost

11. Shrnutí

Kniha II: Případové studie

Úvod

1. Hněv

2. Předložka over

3. Anglické konstrukce there