Otázky ke kapitole 13

  1. Odpovídá popis Zubina a Köpckeho rodovému systému češtiny?
  2. Popište příklad nepřímé zkušenosti, kterou jste nedávno použili ve svém životě k tvorbě významuplných výroků a činností.
  3. Jaký je možný objektivistický protiargument k Lakoffovu tvrzení, že lidské instituce jsou odlišné od stromů a skal.