Recenze na překlad knihy

První recenze na překlad knihy se objevila koncem června v kulturní sekci portálu Volný. Zde je krátký uryvek:
Lakoff se v této obšírné knize zabývá lidským myšlením z hlediska způsobu, jakým lidé rozličných národů chápou svět na základě pojmových kategorií, jež se často různí do takové míry, že se mohou zdát člověku neznalému tradic toho či onoho národa na první pohled zcela nepochopitelné.