Úvod do kognitivní vědy: Mysl a myšlení

Publication Type  Book
Year of Publication  1997
Authors  Wierzbicka, Anna
Publisher  Oxford University Press
Place of Publication  Oxford
Key Words  Cognitive Linguistics
Notes  Anna Wierzbicka24cm cased
Export  Tagged XML BibTex