Otázky k první části kapitoly 2

  1. Co mají společného lidi, které zmiňuje Lakoff jako svou inspiraci?
  2. Jaký význam přikládá Lakoff termínu rodinné podobnosti.
  3. Vymyslete analogický příklad Wittgensteinovu příkladu s kategorií hra.
  4. Vymyslete český příklad analogický Austinovu příkladu s kriketem.
  5. Jaký rodinný systém má česká rodina podle Lounsburyho (porovnejte současný a historický systém)?
  6. Uveďte příklad teorie nebo práce vám blízké, spoléhající na klasické kategorie.