Otázky k úvodu a kapitole 1

  1. Jaké Lakoffovo tvrzení vás nejvíce překvapilo a proč? Co bude muset Lakoff ukázat, aby vás ve zbytku knihy přesvědčil o jeho správnosti?
  2. Zkuste najít příklad, kde klasická kategorizace funguje beze zbytku.
  3. Vůči které tradici se Lakoff vymezuje?
  4. Koho jmenuje jako důležité hráče v oblasti kategorizace?
  5. Vyberte jeden z klasických předpokladů na s. 3 a vysvětlete proč musí být odmítnut, bude-li odmítnuta klasická kategorizace.