Věcný rejstřík

Abstraktní symboly 12, 14, 21n., 163, 166, 175, 356, 569

Náhodné vlastnosti viz Vlastnosti: náhodné

Deixe začátku činnosti viz Konstrukce s there

Trajektorie činnosti 503, 508, 515

Omezení pořadí zájmen 489

Skýtanosti 214n., viz také Prostředí

Prototypický konatel 74n., 349 Umělá inteligence 327-331, 335-339

Algoritmické systémy 183, 334

Alternativní modely 200, 346

Amalgamy, syntaktické (Syntaktické amalgamy) 471, 567

Analogie 440, viz také Metafory

Analyzovatelnost, analytická pravda 126, 138, 142

Hněv 50, 215, 297n., 321, 352, 363, 367-401; a metafora 367-384, 391n.; chtíč a znásilnění 395-401; vtělesnění hněvu 393n.; lidový model 374n., 377nn. 383, 386n.; neprototypické případy 386, 388-391; prototypický scénář 384-392

Centrální nervový systém (CNS); 27, 50, 393

Atomické vlastnosti 165n.

Atomismus 146, 149, 166, 169, 202, 264, 449

Atsugewi 324

Zvukové obrazy 430

Autapomorfie 194

 

Staromládenectví (IKM) viz Idealizované kognitivní modely, příklady

Pozadí viz Rozlišení mezi popředím a pozadím

Balinézský kalendář (IKM) viz Idealizované kognitivní modely: příklady

Bázový model viz Idealizované kognitivní modely: druhy IKM - bázové

Zakládající vztah 448, 450, 477, 539, 559, 562n.

Základní větné typy 76, 448

 

Základní protikladový model viz Idealizované kognitivní modely: druhy IKM - základní protikladový model

Základní realismus viz Realismus: základní

Bázové kategorie viz Kategorie: typy kategorií - bázové

Bázové pojmy viz Kategorie: typy kategorií - bázové

Biologický druh viz Druh

Booleovské třídy 261, 441n.

Vázané konstrukce 550nn.

 

Kategorie: nejlepší příklady (centrální/ reprezentativní členy) 21, 27, 37nn., 50-53, 55, 65, 68, 74, 93, 96, 105, 107, 113, 118n., 122, 143n. 146, 190, 207, 282, 290, 342, 352, 439445, 448, 559; osvojování 46, 58nn., 324, 332; principy rozšíření 101, 114-120, 123, 151, 196, 204, 333, 353, 394, 521, 565; řetězení 32, 105n., 112, 117n., 404; svazkování 60n., 64, 66, 82, 84nn., 90n., 101, 170, 197, 202., 391; typy kategorií - bázové 12, 25nn., 33n., 43-49, 51, 57-64, 68, 115, 121, 127, 146, 149, 168, 198nn., 240, 261-264, 267, 272nn., 276nn., 285n., 288, 293n., 325, 332, 336, 338, 357nn., 392, 437, 482, 567; - generativní 25, 27, 37, 42n., 94, 98n., 100, 151, 155n., 281n., 353, 439; - klasické 13, 23, 28, 30, 59, 80, 120, 163nn., 175, 179, 181-184, 186, 188n., 194n., 197, 207, 240, 248, 257, 279n., 283, 331, 340, 365, 402, 449, 467, 519, 567, 569; - neostré 26, 56, 196, 280, 439; - radiální 75, 93n., 101, 107, 120, 123n., 151, 157n., 197, 204, 207, 211, 222, 240, 276, 278, 280nn., 284, 288n., 301, 321, 328, 334n., 363n., 394, 421, 426, 439, 445, 447n., 476, 522n., 564, 567; - složité 105, 146n., 150, 169, 273n.; - odstupňované 25, 28, 34, 55n., 65, 143, 146, 155, 157n., 196n., 201, 280n.; - založené na prototypech 22, 70, 74, 364, 432, 446, 467, 472, 524, 564; viz také Sdílená kategorizace; Prototypy

CRT 440

Kauzace (Příčinnost) 64n., 319

Schéma centrum-periferie viz Obrazová schémata: příklady - centrum-periferie

Centrální deiktické konstrukce s there viz Konstrukce s there: deiktické - centrální

Centrální existenční konstrukce s there viz Konstrukce s there: existenční - centrální

Centrální IKM 474

Centrální principy 447, 476n., 478n., 521

Řetězení viz Kategorie: řetězení

Kladisté 127nn., 186n., 193n., 208

Klasické kategorie, viz Kategorie: klasické

Klasifikátory 101nn. (a pozn. 1), 110-114, 116-121, 299, 310, 333, 567

Svazkové modely viz Idealizované kognitivní modely: druhy IKM - svazkové modely

Svazkování viz Kategorie: svazkování

Kognitivní efektivnost 336, 498, 521, 523n.

Kognitivní gramatika 78, 282, 446n., 449n., 566

Teorie kognitivních modelů 22, 28, 76, 89, 122, 142, 157, 252n., 263, 274n., 294, 442

Kognitivní modely viz Idealizované kognitivní modely

Kognitivní organizace 478, 521, 523

Kognitivní referenční bod 52, 56, 99

Kognitivní vztahy 26, 105

Kognitivní vědy 11nn., 21, 23n., 185, 196, 205, 217, 221, 329, 365, 471

Kognitivní sémantika 263, 351nn., 355, 564

Kognitivní status 52, 100, 118, 126, 142, 449, 514, 518, 548, 559, 564

Kognitivní systémy 471n.

Barvy: fokální 38-52, 197, 213, 302; výzkum barev - Berlin a Kay 27, 37n., 51, 302; - Kay a Kempton 320-325; - Kay a McDaniel 27, 39-42, 321; - MacLaury 42n.; - Roschová 51n.; základní (bázové) termíny 37-42, 302, 314

Souměřitelnost viz Relativismus: souměřitelnost

Zdravý rozum (Common sense) 125, 134, 136, 205 (a pozn. 1), 286, 292, 424

Složité kategorie viz Typy kategorií: složité

Složité pojmy viz Typy kategorií:složité

Komputační modely 124, 331, 336, 429

Komputační realismus viz Realismus: komputační

Komputační simulace 333, 338

Pojmy: bázové (viz Typy kategorií: bázové); jádro 149, 154n., 157, 391, 411, 444; objektivistické 163, 181; obrazově schematické (viz Obrazová schémata); primitivní 198, 202, 264, 273n.; přímo významuplné 273; složité (viz Typy kategorií: složité)

Pojmová organizace viz Relativismus: pojmová organizace

Pojmové struktury 14, 91n., 95, 264, 272, 276n., 329, 358, 363, 365, 367, 394n.

Pojmový systém 11, 14, 16, 23, 36, 42, 51, 67, 79n., 89, 95, 105, 117n., 121, 133, 158n., 162, 166, 168n., 181n., 184, 187, 205nn., 209, 215, 258, 260, 263, 272n., 288, 292n., 296, 298-303, 307, 309-320, 324nn., 329, 332n., 335, 338, 351, 370n., 398, 420, 423n., 434n., 449, 467, 472, 497n., 521-524, 556

Schopnost konceptualizace 274, 295, 300-303, 314, 319, 324n., 332n.,

Schéma nádoby viz Obrazová schémata: příklady - nádoba

Hypotéza kontinua 344n.

Konvenční obraz viz Obrazy: mentální

Konvenční jazykové výrazy 367, 371, 377, 382, 390, 461n.

Konvenční mentální obrazy viz Obrazy: mentální

Konvenční bohaté obrazy viz Obrazy: konvenční bohaté

Cora 298, 301, 314, 324, 444

Jádrové pojmy viz Pojmy: jádro

Jádrový význam viz Pojmy: jádro

Koreference 216, 283, 552

Správná definice 174n.

Sdílená kategorizace 170

Distinktivní hodnota rysu 62n.

 

Dani 41, 51n., 302, 314

Hloubková struktura 448

Základní hodnota 69, 124

Definující vlastnosti 559n.

Definice, doktrína správné viz Doktrína správné definice

Definiční vědění 174n.

Definiční vlastnosti 145

Stupeň variace viz Relativismus: variace

Deiktické konstrukce s there viz Konstrukce s there: deiktické

Srovnání deiktických a existenciálních konstrukcí 524- 529; zapuštění 452n., 456, 466, 528, 532, 557, 561n.; negovatelnost 452n., 456, 466, 513, 528, 532, 557, 561n.; subjektovost 452, 530nn.; tázací dovětky 452, 456, 459, 530, 546

IKM doručení 509n.

IKM připravení někoho o něco 141

Hloubka variace viz Relativismus: variace

Doktrína přímé reference 172, 201

Přímo významuplné pojmy viz Pojmy: přímo významuplné

Diskurzivní deiktické konstrukce s there viz Konstrukce s there: deiktické - diskurzivní

Distinktivní rysy 45, 57, 170, 182

Doktrína správné definice 174n.

Doktrína jmen přirozených druhů 42, 44 viz také Přirozené druhy

Doktrína přirozených druhů 165 viz také Přirozené druhy

Doktrína objektivních kategorií 165

Dyirbal 102-110, 119-122, 124, 204, 299, 304, 309n., 333 viz také Klasifikátory

 

Ekologická psychologie 214

Ekologický realismus 214n.

Ekologie gramatiky 448, 450, 472, 477n., 522nn., 537, 539, 548

Jevy = interpretace struktury viz Interpretace teorie prototypů

Zapuštění viz Srovnání deiktických a existenčních konstrukcí

Vtělesnění 7, 25nn., 41, 50, 66, 158n., 205n., 261, 265, 294, 309nn., 324, 329n, 335, 338, 353, 393n.

Emoce 19n., 22n., 27, 49n., 66, 99, 177, 181, 290, 297, 325, 342 viz také Hněv

Encyklopedické znalosti 145, 174n.

Schéma konce cesty viz Obrazová schémata: příklady - schéma konce cesty

Důraz na koncový bod 408-411, 413, 426nn., 440, 455n. viz také Obrazová schémata, Obrazově schematické transformace

Logický důsledek (Vyplývání) 134, 139, 171, 262, 352, 371,

Deiktické konstrukce s there pro nadšený začátek 517n., 563

Prostředí 11n., 15, 25, 48n., 61, 66, 72, 121, 185, 188n., 193, 195, 199, 214n., 261nn., 267, 271, 285, 290, 293, 332

Epistemologické korespondence 374

Esenciální vlastnosti viz Vlastnosti: esenciální

Esencialismus 164n.

Euklidovská geometrie 218-220, 223n., 347

 

Evoluční biologie 185, 188n., 195, 199, 222

Deiktické konstrukce s there pro podráždění viz Konstrukce s there, deiktické, podráždění

 

Existenční deixe viz Konstrukce s there: deiktické - existenční

Existenciální konstrukce s there viz Konstrukce s there: existenciální

Zkušenostní gestalt 474n., 509, 522n.,

Experiencialismus viz Realismus: experienciální

Zkušenostně zakotvené kognitivní modely viz Idealizované kognitivní modely

IKM výrazu obdivu 511n.

Expresivní síla 523n.

 

Fakta a Hodnoty viz Relativismus: morální

Rodinné podobnosti 25-30, 34, 53, 71, 74n., 158, 182, 193, 363, 391, 421

Svazky rysů 123, 144, 278-281

Rozlišení mezi popředím a pozadím 123, 140n., 152, 275n., 282, 286, 482, 509, 528, 530, 533, 554-558

Finální fráze 482-487, 504, 530, 533nn., 537, 542nn., 547, 551, 563

Fokální barvy viz Barvy: fokální

Lidové etymologie 436n.

Lidový model hněvu viz Hněv; lidový model

Lidová teorie 19, 45, 98, 126-133, 136, 145, 185, 205, 208n., 211, 213, 287, 292, 369n., 374n., 377nn., 393, 399n.

Kinetické schéma 152, 430, 443

Popředí Viz Rozlišení mezi popředím a pozadím

Korespondence mezi formou a významem 445, 447n., 451, 477, 491n., 510, 522n., 560, 564, 566

Formální sémantika viz Sémantika: formální

Formální syntax viz Syntax: formální

Formální systémy 67, 183, 224, 231, 348, 471nn.

Liška 35n., 94, 98, 206, 215, 222

Rámcová sémantika viz Sémantika: rámcová

Rámce: přijímání/odmítání 140n., 321

 

Volné konstrukce 550 viz také Konstrukce s there: existenciální - infinitivní

Schéma vpředu-vzadu viz Obrazová schémata: příklady - vpředu-vzaduInterpretace plnou specifikací 406, 408, 410

Funkční vtělesnění viz Relativismus: funkční vtělěsnění

Fuzzy kategorie viz Kategorie: typy kategorií - neostré

Neostré kategorie viz Kategorie: typy kategorií - neostré

Neostré množiny 26 (a pozn. 1), 28, 34n., 39-43, 144, 146nn., 196

Fuzzy množiny viz Neostré množiny

 

Infinitivní věty s mezerou 551nn. viz také Konstrukce s there: deiktické; infinitivní

Zobecněné deiktické konstrukce s there viz Konstrukce s there: deiktické - zobecněné

Zobecněné existenciální konstrukce s there 558n.

GPSG (Generalized phrase structure grammar) 448, 552

Generativní kategorie viz Kategorie: typy kategorií - generativní

Generativní lingvistika 116, 182n., 224n., 251, 447-451, 466n., 471nn., 524, 565nn.

Generativní potence 472

Generativní prototypy viz Prototypy: generátory

Generátory viz Kategorue: typy kategorií - generativní, Prototypy: generátory

Rod 45-49, 56, 199

Němčina 69, 200

Gestaltové vnímání 25n., 37, 48nn., 57n., 66, 121, 168, 181, 199, 261, 263, 290, 292nn.

Gestalt viz Zkušenostní gestalt

Gesto ukazování 451, 475, 495, 528, 544, 562n.

Gödel-Cohenův důkaz 344

Reprezentativnost příkladů (členů) 28, 30, 52, 54n., 65n., 90, 143n., 155, 432 viz také Kategorie: nejlepší příklady, Prototypové jevyOdstupňované kategorie viz Kategorie: typy kategorií - odstupňované

Gramatické konstrukce 65, 76, 251, 283n., 308, 319, 321, 363n., 447-451, 454n., 457, 466n., 470, 472, 482, 493n., 498, 521n., 537, 539, 552, 564-567

Gramatické systémy 448, 477, 498, 522-524, 539

Griceův kooperativní princip 82

Pozadí viz Rozlišení popředí a pozadí

 

Hausa 283, 301

Pojistiky 130nn., 144n., 201, 211; výroky s pojistkou 458n., 518

Here (v kontrastu s there) 452-455, 481nn., 491, 495n., 498-502, 506n., 512, 515, 519, 528, 532n., 560, 563

Homonymie 323, 402

Hon 113-121 viz také Klasifikátory

 

IKM viz Idealizované kognitivní modely

Ideální případy viz Prototypy: ideální

Ideální mluvčí 477

Idealizované kognitivní modely 14, 22, 24, 26, 28, 34, 56, 65n., 76, 78-86, 88-93, 96 (a pozn. 11), 100n., 105, 122-126, 129-138, 140nn., 144, 149, 152-157, 164, 172, 176, 201n., 205, 208n., 211, 215n., 247, 251nn., 260n., 263, 274-284, 294, 301, 320n., 328n., 331, 357, 363-367, 384, 391, 394, 403, 423, 433, 441nn., 447, 448, 450, 467, 470-476, 478nn., 490n., 494, 509nn., 521, 523, 563, 565nn.; IKM balinézského kalendáře 79, 304, 320; centrální IKM 474; IKM doručení 509n.; IKM připravení (někoho o něco) 140n.; IKM staromládenectví 80n., 95n. (a pozn. 11), 123n., 138, 145, 201; IKM ukazování 475n., 478nn., 490, 494, 509, 521, 563; (IKM ušetření (někoho něčeho) 140n.; IKM vidění 136n.; IKM výrazu obdivu 511n.; druhy IKM - bázové modely 91, 111n., 122; svazkové modely 84nn., 197, 202; základní opoziční modely 111n., viz také Alternativní modely

Identifikační procedury 149n., 154n., 157

Idiomy 367n. (a pozn. 1, 3), 375 (a pozn. 5), 390 (pozn. 8), 392 (pozn. 9), 395 (pozn. 10), 432- 437, 451, 504, 517n.; zobrazitelné 432, 435n.

Obrazově schematické transformace 426- 430, 445

Obrazová schémata 114-118, 121n., 124, 203n., 262-269, 273-278, 283-286, 289, 292nn., 303n., 325, 332, 340nn., 349, 352n., 358, 363, 365, 405n., 408-431, 438-445, 540nn., 567; jako vazba mezi vnímáním a uvažováním 425; kinestetická povaha 262-265, 286, 292, 303, 319, 325, 332, 338, 342, 348n., 358, 371 (pozn. 4), 429 431n.; logické vlastnosti 444; minimální varianty 411, 413n., 419; příklady - centrum-periferie 262, 268, 276, 280, 283; - část celek 267; - konec trajektorie 426n.; - nádoba 122, 262, 265nn., 270n., 273, 276n., 279nn., 283, 292, 294, 340n., 348, 350, 353, 371, 373n., 419n., 422, 434, 441n.; - nahoře-dole 262, 269; - reflexivní 417nn.; - síla 152, 430, 443; - trajektorie 405, 411n., 419, 426n., 442; - vazba 268; - vpředu-vzadu 262, 269, 271; - zdroj-cesta-cíl 269

Obrazové idiomy 432, 435n.

Obrazy: bohaté konvenční 392, 430nn., 437n., 440, 443; mentální 11, 14, 20n., 48, 57, 59, 61n., 66, 116-119, 121, 134, 152, 168n., 181, 184, 199, 253, 261, 263, 273, 278, 286, 294, 357n., 392, 429nn., 438n., 443, 515n.; schematické viz Obrazová schémata

Představivost 11n., 14, 16, 21n., 27, 43n., 121, 124, 16á, 184, 207, 209, 265, 278, 292, 294, 330, 353, 357n., 569

Náhodné vlastnosti viz Vlastnosti: náhodné

Nesouměřitelnost viz Relativismus: souměřitelnost

Předpoklad nezávislosti 167

Neurčitost odkazování 227n., 236-243, 247, 256

Indonézština 444

Infinitivní existenciální konstrukce s there viz Konstrukce s there: existenciální - infinitivní

Zpracovávání informací 54, 328, 337, 339

Instanční vazby viz Vazby: instanční

Intenze 171, 173, 180n., 333, 335

Interakční vlastnosti viz Vlastnosti: interakční

Interní realismus viz Realismus: interní

Průnik (schémat nádoby) 442

 

Japonština 113- 121, 204, 299 viz také Klasifikátory

 

Jádrové věty 76

Kinestetická obrazová schémata viz Obrazová schémata: kinestetická povaha

Vědomosti: definiční 174n.; encyklopedické 145, 174n.

 

Landmark (LM) 405n., 411-420, 423nn., 429 viz také Obrazová schémata

Osvojování jazyka 45n., 74, 472, 493

Smrt jazyka 106, 120

Výběr lexikálních jednotek 481n., 550

Hypotéza lexikální nezávislosti 493n.

Schéma vazby viz Obrazová schémata: příklady - vazba

Vazby: instanční 410; metaforické 421, 445; mezi formou a významem 433-436, 477, 566 viz také Motivace; mezi vnímáním a uvažováním viz Obrazová schémata: jako vazba mezi vnímáním a uvažováním; mezi schématy 406, 409-412, 414, 416, 418n., 424, 426; podobnostní 410, 412; transformační 411n., 414, 418, 429

Zdroj odlišnosti 308, 319

Logická forma 447, 566n.

Chtíč 395-401 viz také Metafory: chtíč je...

 

Příznakovost 68n., 509, 533

Markerština 204, 224, 252

Hromadné entity (MS) 373, 414, 427n. viz také Obrazově-schematické transformace

Matematická logika 13, 179, 214, 217, 220-224, 249

Matematika 23, 29, 155n., 179, 181nn., 185, 119-227, 229nn., 248-252, 340-351, 354n., 358, 471nn.

Významuplnost 260nn., 267, 272n., 277, 284n., 293n., 310, 329, 333, 336, 356, 358, 364

Mentální obrazy viz Obrazy: mentální

Mentální reprezentace 12n., 53nn., 124, 163, 167n., 235, 249, 251, 356n.

Mentální prostory 78, 133, 138, 212n., 274n., 328, 351, 443, 448nn., 526n., 528n., 532nn., 536, 538, 544, 553, 557, 563nn., 567

Mentalština 224, 330n., 447

Metamatematika 219, 223, 342

Metaforické modely 122, 203, 208n., 294, 334n., 363, 365, 422n., 444n., 448, 497n., 520-523, 564n.

Metaforické vazby viz Vazby: metaforické

Metaforická definice 222, 304, 312

Metafora obecně 11, 14, 21n., 32n., 52, 58, 78, 86, 113 (a pozn. 4), 117-124, 145, 168n., 175, 183n., 203n., 208n., 211, 215, 222, 224n., 253, 262, 266-272 (270, pozn. 4), 274, 277n., 281, 285-289, 294n., 297, 300n., 304-308, 312, 315n., 319, 325, 327n., 330, 334nn., 338, 340n., 352n., 357n., 363, 365, 367n., 370-385 (371, pozn. 4), 391-394, 397-400, 403n., 420-425 (a pozn. 5), 434-437, 441-445, 448, 471, 493nn., 497n., 501nn., 508n., 514n., 520-523, 527, 542, 564n., 567

Metafory: aktivace je pohyb 495, 498, 500, 522bezprostředně minulý diskurz je v jisté vzdálenosti od nás 501; čas jsou peníze 209, 304; činnost je cesta 420; ; činnost je nádoba 420; činnost je pohyb 508n., 514n.; diskurz v bezprostřední budoucnosti se k nám přibližuje 501; dívat se na něco znamená brát to v potaz 422; důvěrnost je fyzická blízkost 434; existence je umístění zde 502; hněv je břemeno 383, 392; hněv je entita 392; hněv je horká tekutina v nádobě 375, 392; hněv je nebezpečné zvíře 380n.; hněv je oheň 370, 375n., 392; hněv je protivník 379, 392; příčina hněvu je fyzická 382; hněv je šílenství 377n., 392; způsobení hněvu je napadení osobního prostoru 382; hněv je zvýšená teplota 370, 375, 377; chtíč je hlad 395; chtíč je hra 397; chtíč je reakce na fyzický podnět 397; chtíč je šílenství 398; chtíč je válka 397; chtíč je žár 396; člověk s chtíčem je zvíře 396; předmět chtíče je jídlo 395; mysl jako tělo 422n.; mysl je nádoba 435; myšlenky jsou entity 435; neexistence je umístění jinam 502; nevizuální percepční prostor je fyzický prostor 495, 497; nedostatek ovládání je dole 422n.; neexistence je umístění jinam 502; nevizuální percepční prostor je fyzický prostor 495, 497; ovládání je nahoře 392, 422n., 425; potrubí 113, 117n., 122, 435n.; prostor diskurzu je fyzický prostor 501; prvky diskurzu jsou entity 501; přemýšlet o něčem znamená prozkoumat to 425; sexualita je fyzická síla 397, 399; společenská (nebo psychická) újma je fyzická újma 434; tělo je nádoba 370; účely jsou místa určení 271; uskutečněné je vzdálené 495, 497, 499, 522; co se uskuteční v blízké budoucnosti je blízké 495, 497, 499; více je nahoře 270, 312, 325, 392 (a pozn. 9); vidět znamená dotýkat se 422n.; vjemy jsou entity 495, 497; výběr je dotek 422; vzhled je fyzická síla 399; život je cesta 424n.; viz také Zdrojová doména; Projekce ze zdroje na cíl; Cílová doména

Metafyzický realismus viz Realismus: metafyzický

Metafyzika 206, 288 viz také Objektivismus: metafyzika

Metonymické příklady: metonymie Borkina-Nunberga-Fauconniera 567; zastoupení cíle předmětem 116;vidět, jak se něco udělá, zastupuje zajistit, že se to udělá 423; vnímaná věc zastupuje vjem 496nn., 522

Metonymické modely 87nn., 91n., 94n., 100, 122nn., 156nn., 197, 203n., 281, 334n., 352, 365, 423, 448, 492, 497n., 520-523, 564n.

Metonymicky založené uvažování 157

Metonymie obecně 11, 14, 22, 26, 31n., 78-90, 116n., 119, 121-124, 151, 156nn., 168n., 175, 184, 278n., 281, 289, 301, 330, 334, 352n., 357n., 363, 368n., 377n., 381n., 384, 393, 423, 495nn., 567; příklady viz Metonymické příklady

Metafora mysl jako tělo viz Metafory

Interpretace minimální specifikací 406, 408

Minimální varianty viz Obrazová schémata: minimální varianty; Konstrukce s there: minimální varianty

Zrcadlo skutečnosti 12, 14, 17, 159, 166, 169, 181, 203, 205, 356

Mixtec 65, 299, 304-308, 313, 324, 332, 338

Modalita 430n., 443, 480, 497

Teorie modelů 204n., 233-250, 566n.

Umírněná neurčitost viz Neurčitost odkazování

Jednolité systémy viz Relativismus: jednolité systémy

Montagueova sémantika 150, 224, 552

Morální relativismus viz Relativismus: morální

Motivace 75, 101, 105, 115-118, 121, 123, 153n., 158n., 269-272, 301, 333-338, 364, 370, 403n., 423n., 433-437, 447-451, 472, 477n., 521-524, 565

Motorika 15, 19, 26, 48n., 57-62, 66, 121, 152, 181, 263, 277, 293, 337n., 357n.

Vícenásobné entity (MX) 413n., 427

Princip mýtu a víry 104nn., 108

 

Narativní ohnisko (jádro) viz Konstrukce s there: deiktické - narativního ohniska

Přirozené druhy 20, 23, 44, 46, 165, 172n., 186, 186-193, 195, 207n., 210, 222, 264

Povaha odlišnosti viz Relativismus: problém odlišnosti

Nutné a dostačující podmínky 13, 55, 62, 81, 84, 86, 91, 152n., 155, 158, 169, 186, 191nn., 237, 279, 391, 467, 519, 521, 558

Negovatelnost viz Srovnání deiktických a existenciálních konstrukcí

Negace a interakce s rámci 139-141, 321

Nukleární magnetická rezonance (NMR) 290n.

Neeuklidovská geometrie viz Euklidovská geometrie

Nereflexivní trajektory viz Reflexivní trajektory

Substantivnost 73n.

 

Objektivismus obecně 12-16, 161-216, 235, 242, 248n., 255, 259, 261, 264, 289, 292, 300, 315n., 318, 330, 335, 340, 359; kategorizace 162nn., 167, 176-195 (viz také Kategorie: Typy kategorií - klasické); kognitivní systém 161n., 166-169, 175n., 196-216, 447, 569; metafyzika 162nn., 166, 172, 177nn., 185-195, 197, 206n., 210, 220, 249, 288 (viz také Esencialismus); objektivistické pojmy 166-170; předpoklad nezávislosti 167; sémantika (viz Sémantika: objektivistická); vědecký 178n.;

Objektivistické kategorie viz Doktrína objektivních kategorií; Objektivismus: kategorizace

Lichá čísla 155nn.

Ojibwa 88n., 304

Jednodimenzionální trajektor (1DTR) 411n., 422, 428n.

Ontologické korespondence 374, 381

Ontologické existenciální konstrukce s there viz Konstrukce s there: existenciální - ontologické

Operátory 155, 216, 251, 349, 352, 566

Over 402-445; schémata pro over: nad 405, 411n.; nad-přes 405-410; přes 405, 410; pokrytí 413-416; nadměrnosti 419n.; opakování 420n.; rotované 415n.

 

Deiktické konstrukce s there pro vzor viz Konstrukce s there: deiktické - vzor

Konstrukce s intonací obdivu 511nn. viz také Konstrukce s there: deiktické - vzor

Vzory viz Prototypy: vzory

Princip úspornosti 153

Omezení predikace část-celek 541nn.

Schéma část-celek viz Obrazová schémata: příklady - část-celek

Schémata trajektorie viz Obrazová schémata: příklady - trajektorie

Důraz na trajektorii 428 také viz Obrazově schematické transformace; Obrazová schémata

Percepční deiktické konstrukce s there viz Konstrukce s there: deiktické - percepční

Performativní vedlejší věty 457, 460n.

Fenetici 127nn., 186n., 193, 208

Fonologie 68-71, 76, 181n., 445, 450, 474, 491, 506, 509-512, 514, 518, 520, 537n., 547nn.

Fyziologické příznaky 368nn., 374n., 377n., 386n., 390

Platónská říše 253, 342n., 345n., 349, 354

Polysémie 25n., 304, 307n., 323n., 333, 364, 402n., 426, 567

Sémantika možných světů viz Sémantika: možných světů

Pragmatika 74n., 138, 142, 145, 174n., 182, 184, 251, 253, 454-457, 466n., 472, 500, 511nn., 517n., 563-566

Předpojmová struktura 261-264, 272, 274, 284nn., 288n., 294nn., 313, 332

Dichotomie predikovatelný-arbitrární 424, 448n.

Prezentační deiktické konstrukce s there viz Konstrukce s there: deiktické - prezentační

Prezentační existenciální konstrukce s there viz Konstrukce s there: existenciální - prezentační

Presupozice 126, 138nn., 142, 443, 463, 566n.

Primární jádrový význam 31n.

Primitivní pojmy viz Pojmy: primitivní

Principy rozšíření 101, 115, 118-121, 150n., 204, 353

Vlastnosti: atomické 165n.; definiční 145; charakteristické ale okolnostní 145; interakční 60n., 198; náhodné 174; -rozlišení ACCIDENTAL náhodné x INCIDENTAL okolnostní145n., 165, 177; případné 174n.; rozlišující 550n.; sdílené 19, 22, 58, 128n., 222, 421, 519, 559n.; zásadní 23, 164nn., 174n., 181, 188, 569Propoziční teorie 429

Prototyp = reprezentace viz Interpretace teorie prototypů

Prototypové jevy 25, 51-56, 64, 66-72, 76, 78-81, 84, 86, 89n., 93, 95nn., 99nn., 123nn., 142-146, 148n., 154-158, 190, 196n., 201, 203, 211, 279, 281, 363, 521, 567

Interpretace teorie prototypů: prototyp = reprezentace 54n., 144, 146nn., 157; jevy = interpretace struktury 54, 143n., 146, 148n., 151, 154n., 157

Teorie prototypů 449, 451, 467, 474, 492, 521, 566

Prototypy: generátory 25, 27, 37, 42n., 98nn., 155n., 282, 353, 408, 439; ideály 86, 97n., 100, 150, 281, 350, 353; podmodely 89, 99n., 156, 243, 281n., 353; radiální viz Kategorie: typy kategorií - radiální; společenské stereotypy 90nn., 94-97, 100, 123n., 151, 172, 281, 353, 432; typické případy 44, 96n., 100, 191, 253, 281, 352n., 432; vyčnívající příklady 99n., 353; vzory 98, 100, 151, 353, 432

Prototypické scénáře 384-392

Pseudo-cleft 561n.

Putnamův teorém 226, 233, 235n., 239, 244, 250nn., 342, 357

 

Radiální kategorie viz Kategorie: typy kategorií - radiální

Raising-konstrukce 452, 456, 531n., 553, 561n.

Znásilnění 395, 398, 400

Racionální vlastnosti 547n.

Realismus: ekologický 214n.; experienciální (experiencialismus) 14nn., 162, 178, 205, 209, 243, 247, 259nn., 276, 284, 286, 292, 294n., 313, 331nn., 347, 350, 352, 356nn.; interní 243, 247, 253, 256-260, 262; komputační 328, 331-335, 338; metafyzický 226, 255nn., 259; vědecký 178n., 259; základní 162n., 178, 255, 260, 358

Redukovaná vztažná věta 535n.

Referenční vztah 235n., 241n., 255, 283, 346n. viz také Neurčitost odkazování

Uvažování pomocí referenčního bodu 26n., 35, 52, 56, 99, 151, 157, 180n., 203, 353

Doktrína reference prostřednictvím významu 171nn.

Referenční neprůhlednost 212, 216, 443, 567

Reflexivní schémata 417n.

Reflexivní trajektory (RF) viz Trajektory: reflexivní

Relativismus: funkční vtělesnění 25, 309, 311, 319, 324; zdroj odlišnosti jednolité systémy 296, 308, 319, 324; morální 299, 316n., 320, 326; pojmová organizace 264, 306n., 313, 318n., 324, 332, 338, 368; porozumění 302n.; problém odlišnosti 298-300, 308, 325n.; problém překladu 204n., 224, 252, 302-308, 311, 313nn., 318, 325, 329, 332, 338; souměřitelnost 219, 312nn., 318n., 325, 329; status pojmů 311n.; dichotomie systému a schopnosti 301n., 319, 324; Whorfovo pojetí 318nn.

Reprezentativní členy viz Kategorie: nejlepší příklady

Omezené predikce 476nn., 522

Bohaté obrazy 430nn., 438nn., 443

Rossova omezení 535

Rotace 415, 431 viz také Obrazově-schematické transformace; Obrazová schémata

Russelův paradox 442

 

Vyčnívající příklady viz Prototypy: vyčnívající příklady

Podmínka stejné konstrukce 499

Podmínka stejného lexikálního významu 499

 

Scénáře 78, 88, 100, 124, 278n. (a pozn. 6), 508n. viz také Hněv; Prototypické scénáře

Schematické obrazy viz Obrazová schémata

Vědecký objektivismus viz Objektivismus: vědecký

 

IKM vidění viz Idealizované kognitivní modely: IKM vidění

Sémantická reprezentace 447

Sémantika: formální 182, 217, 220, 223n., 230; kognitivní 263-295, 352n., 564; možných světů 134, 140, 169, 171, 180, 212n., 215, 232, 275; objektivistická 133-138, 146, 148n., 152, 171, 174n., 177, 179n., 184, 186n., 194n., 197, 199, 200-203, 207n., 210-216, 226-229, 231, 233, 236, 240, 242n., 248, 251n., 259, 272n., 275, 330, 352n., 448n., 567; pravdivostních hodnot 152, 228, 232-237, 242-245, 247, 253, 304, 307n., 311, 313, 318, 325 (viz také Sémantika: objektivistická); rámcová 33, 78, 124, 282, 304, 313n., 318n., 325, 365; situační 133n., 137, 140, 178, 212n., 241, 275

Množiny viz Teorie množin

Teorie množin 21, 23, 26, 28, 34n., 39-43, 144-150, 152, 182, 196, 207n., 211nn., 343-349, 354, 358 viz také Neostré množiny

Množinově teoretické modely 162n., 179-182, 213n., 220-224, 229n., 235n., 242, 247, 250, 252n., 267

Sdílené vlastnosti viz Vlastnosti: sdílené

Sdílená podschémata 412 viz také Vazby: mezi schématy

Shawnee 444

 

Situační sémantika viz Sémantika: situační

Společenské stereotypy viz Prototypy: společenské stereotypy

Zvukové obrazy 152, 430

Zdrojová doména 269-272, 281, 371, 374n., 392, 397, 403, 422, 436, 498, 520

Vazba mezi zdrojem a cílem viz Obrazová schémata: zdroj-cesta-cíl

 

Souslinova hypotéza 344n.

IKM ušetření viz Idealizované kognitivní modely: IKM ušetření

Protorové deiktické konstrukce s there viz Konstrukce s there: deiktické - prostorové

Prostorizace formy 427, 567

174

Konstrukce mluvních aktů 458-466

Rozdvojené odkazování 212

Druhybiologické 22n., 44-48, 56, 104, 109, 127, 188-195, 197, 209, 261, 263, 326, 357

Stavové popisy 180

Status pojmů viz Relativismus: status pojmů

Putnamův stereotyp 172

Zvláštní existenciální konstrukce s there viz Konstrukce s there: existenciální - zvláštní

Podkategorie 25nn., 52, 69, 89nn., 94n., 98n., 100, 110, 112, 151, 158, 170, 203, 280nn., 288, 340, 364, 447n., 476n., 564n.

Prototypický podmět 74Subjektovost viz Srovnání deiktických a existenciálních konstrukcí

Podmodely viz Prototypy: podmodely

Podschéma 412

Sylogismus 340n.

Symbolické modely 363, 450n., 455, 566

Synapomorfie 194

Synonymie 496

Syntaktické amalgamy 470, 567

Formální syntax 217, 223n., 230, 447

Dichotomie systému a schopnosti viz Relativismus: dichotomie systému a schopnosti

 

Tázací dovětky viz Srovnání deiktických a existenciálních konstrukcí

Tahiťané 302

Tarahumara 321n.

Cílová doména 269n., 272, 277, 281, 334, 371, 374n., 403, 436, 498

Taxonomické modely 122, 126-129, 280

There je where 560nn.

Konstrukce s there 321, 364, 446-564; deiktické 451n., 454-458, 466-564; - centrální 467, 474, 476, 478-485, 489-494; 497nn., 502-506, 510, 512, 516, 519nn., 524n., 528nn., 532nn., 537, 539, 545, 550, 563n.- začátku činnosti 467, 503, 510, 515, 517, 563; - diskursivní 467, 469, 501n., 514, 563; - doručení 468, 506-510, 517, 521, 525, 563; - nadšeného začátku 517n., 563; - podráždění 468, 504, 514n., 517n., 563; - existenční 467, 502n., 525, 527, 563; - zobecněné 519nn., 558n.; - narativního jádra 468, 515nn., 564; - nového podniku 468; - vzor 468, 511-514, 518, 521, 568; - percepční 467, 469, 493-500, 522, 563; - prezentační 468, 504nn., 520, 564; - prostorové 489, 525; existenciální 449, 451nn., 524-563; - centrální 525, 527-530, 533, 536-539, 545-548, 550n., 555, 558n., 563; - zobecněné 558n.; - infinitivní 546, 549, 563; - ontologické 546, 548nn., 564; - prezentační 546, 555-558, 564; - zvláštní 546n., 564; minimální varianty 546, 563n.

Prototypické téma 74n.

Trajektory (TR) 405n., 411-419, 422n., 428n., 442; nereflexivní (NRF) 418, 428; reflexivní (RF) 417n., 428; reflexivní trajektorie (RFP) 418, 425

Transcendentní rozum 11n., 15, 23, 159, 167, 176, 280, 341-358

Transformační gramatika 449, 471, 473, 537, 539n., 566

Transformační vazby viz Vazby: mezi schématy; transformační

Překlad viz Relativismus: problém překladu

Pravda/pravdivost 14, 20, 22n., 81nn., 131-135, 138n., 142, 146, 148n., 162, 166n., 187, 196, 199-205, 207, 209n., 217n., 223, 226-239, 242-247, 250n., 255n., 258nn., 262n., 285-292, 294, 304, 307n., 311, 313, 315, 325, 341-346, 352, 354n., 358n.

Typické případy viz Prototypy: typické případy

Tzeltal 45-48, 56

 

Sjednocení (Schémat nádoby) 442

Schéma nahoře-dole viz Obrazová schémata: nahoře-dole

 

Vennovy diagramy 441

Narativní konvence 515n. viz také Konstrukce s there: deiktické: narativní ohnisko

 

Whiteheadův předpoklad 345n.

Wilenského zákon 153

 

Trajektor s nulovou dimenzí (0DMTR) 428 viz také Obrazová schémata; Obrazově schematické transformace

Axiom ZFC 343-346, 354