Ukázky z knihy Ženy, oheň a nebezpečné věci

V této sekci nalzenete vybrané pasáže z českého překladu knihy Oheň, ženy a nebezpečné věci. Text je z verze odeslané do tisku před závěrečnou korekturou. Prosím, citujte z knihy samotné. Doslov Kognitivní lingvistika po 25 letech se nachází ve vlastní sekci.