Kognitivní dimenze diskurzu: Konstrukční gramatiky a pojmová integrace

Materiály k přednášce přednesené na semináři kognitivních věd na VŠE 2. 4. 2007. Přiložená je prezentace PowerPoint i zvuková nahrávka.
Kognitivní gramatika přináší mnoho originálních perspektiv ohledně povahy jazyka. Smazává dosud nepřeklenutelné rozdíly mezi lexikem a gramatikou, pragmatika se stává součástí sémantiky–tradiční roviny popisu jazyka a další dichotomie ztrácejí svou důležitost. Jazyk se místo modulárního nezávislého systému stává inventářem významuplných jazykových jednotek (konstrukcí), jejichž význam je možné hledat nejen v jejich referenčních hodnotách, ale také v jejich zapuštění do kognitivního systému i jeho společenského kontextu. Co to ale znamená pro jazykové celky tradičně označované termíny jako text nebo diskurz? Analýza diskurzu často spočívá na metafoře textu jako věty, tato analogie je však nedostatečná jak lingvisticky tak psychologicky. Musíme tedy hledat nové organizační principy textu. Kognitivní gramatika nám nabízí symbolické konstrukce a teorie pojmové integrace přináší pojem mentálního prostoru. Tento příspěvek se pokusí načrtnout, jak by takové spojení mohlo fungovat na pozadí kritického zhodnocení současné literatury.

 

základy přístupu

Zúčastnil jsem se Vaší přednášky na VŠE, zaujala mě (něco z Lakoffova výzkumu znám) a měl bych k ní tři metodologické dotazy, na které z nedostatku času nedošlo (mea culpa). Tak trochu navazují na některé z těch, jež tenkrát padly na místě. Zaskočilo mě, že jsem se hned na začátku prezentace bádání v oblasti kognitivní lingvistiky distancoval od jakýchkoliv psycho- a neurologických implikací a poté v průběhu celého výkladu operoval s pojmy jako mentální prostor apod., které v sobě nejspíš (minimálně implicitně) nějaká taková východiska a zázemí implikují. Zajímalo by mě proto:1) Jaká je podle vás "povaha" jazyka - řekněme, jaký je jeho ontologicko-epistemologický status, co je to za objekt/proces?:)2) Co je podle vás "úkolem" lingvistiky ve vztahu k jazyku a co to znamená formulovat gramatiku nějakého (nejen přirozeného) jazyka?3) Jak vnímáte vztah pojmů vámi navrhované dichotomie zápis vs model? Existuje mezi nimi opravdu nějaký principiální předěl (tj. nenese v sobě jakýkoliv zápis nějaký model/"model")?

Distancování lingvistiky

Distancování lingvistiky od neurofyziologie jsem se věnoval v přednášce o problémech izomorfie . Všeobecně se obávám, že je příliš nebezpečné vázat to, co víme o jazyce na to, co víme o mozku. Nejen proto, že toho víme velice málo, ale taky protože nás to vede ke snahám promítat naše představy o jedné doméně do domény jiné. Je nutné uvažovat o možnosti, že jevy na jedné úrovni jsou pouze fraktálně podobné úrovni jiné, a nikoli s nimi přímo kauzálně svázané.

Ad 1. Otázka po povaze jazyka je podle mě poměrně zavádějící. Problém je, že vzhledem k tomu, že všechny pojmy v jazyce (včetně pojmu 'jazyk') jsou nedourčené (fuzzy), otázka po ontologické povaze jazyka je tedy vždy vázaná na dourčení pojmu. Myslím proto, že je nutné se ptát po psychologické, neurologické, sociologické, i kombinatorické povaze (realitě) jazyka, ale neredukovat potom tyto odpovědi do vyčerpávající ontologické definice.

Ad 2. Úkol lingvistiky se liší podle toho, na jakou povahu (realitu) jazyka se zaměřuje. Od toho se také může odvíjet formulace gramatiky jazyka. Je ale nutné se vyvarovat vývodům modularity.

Ad 3. V tomto případě bych k dichotomii zápis-model rád přidal ještě rozlišení popis-zápis. Popis vede k rozlišování a pochopení vztahů (a to nejen kombinatorických) v jazyce, zápis vede k formálizaci těchto vztahů a modelování k jejich replikaci prostřednictvím komputačního algoritmu (v umělé inteligenci, strojovém překladu, taggovaní korpusu apod.) Myslím, že základním úkolem lingvistiky je popis jazyka. Zápis a modelování tohoto popisu je úkolem AI nebo NLP. Každý popis samozřejmě potřebuje i zápis. Je proto u zápisu nutné dbát na to, jestli jeho účelem je modelování nebo popis. Pokud se snažíme o zkratku a používáme pro zápis popisu zápis, který je zároveň zápisem pro modelování, je velké nebezpečí (jak je vidět u mnoha generativních gramatik), že bude popis veden potřebou modelování a nikoli naopak.

Zdrzeni

Omlouvam se,ale povinnosti bylo prilis.Protoze ale materialu k debate je dost a zajima me,ozvu se co nejdriv a doufam,ze budeme moct pokracovat. Myslim, ze je dost co vyjasnovat:) Predevsim z hlediska metody, ale nejen.