0 Va 1999 Cognitive grammar Slovo a slovesnost 60 214-215 Cognitive Linguistics Polish Linguistics Informace o některých polských kognitivně lingvistických pracech