%0 Generic %D %T Literární mysl: O původu myšlení a jazyka %A