%0 Book %D 1997 %T Úvod do kognitivní vědy: Mysl a myšlení %A Wierzbicka, Anna %C Oxford %I Oxford University Press %K Cognitive Linguistics %Z Anna Wierzbicka24cm cased