%0 Journal Article %J Slovo a slovesnost %D 1999 %T Cognitive grammar %A Va %K Cognitive Linguistics; Polish Linguistics %P 214-215 %V 60 %Z Informace o některých polských kognitivně lingvistických pracech