@article { , title = {Literární mysl: O původu myšlení a jazyka}, }