@article { , title = {Cognitive grammar}, journal = {Slovo a slovesnost}, volume = {60}, number = {3}, year = {1999}, note = {Informace o některých polských kognitivně lingvistických pracech}, pages = {214-215}, keywords = {Cognitive Linguistics; Polish Linguistics}, author = {Va} }