@inbook { , title = {Cognitive poetics in practice}, booktitle = {Setkání s ceštinou}, year = {2002}, publisher = {Ústav pro jazyk}, address = {Praha}, keywords = {Cognitive Linguistics}, author = {Janda, Laura A.} editor = {Krausová, A. and Slezáková, M. and Svobodová, Z.}, }